Danh mục

Dự án: Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Thanh Hoá

Theo đánh giá của Bộ Công Thương và Ngân hàng Thế giới (WB), Chương trình điện khí hóa nông thôn ở Việt Nam đã đóng góp rất quan trọng vào phát triển kinh tế và đảm bảo an ninh quốc phòng cũng như trật tự xã hội ở các địa phương trên cả nước. Ở nhiều xã của tỉnh Thanh Hóa, lưới điện hạ áp nông thôn được sử dụng cho chiếu sáng, sinh hoạt và sản xuất từ trung tâm xã đến các trạm y tế, trường học và các thôn bản ở xa. 

Đây là những điều kiện quan trọng để xây dựng mô hình nông thôn mới. Điển hình là huyện Nông Cống, có đến 300 làng, xã đã xây dựng làng văn hóa phục vụ cho sinh hoạt cộng đồng, khôi phục lại những giá trị văn hóa truyền thống. Bên cạnh đó, người dân còn tự nguyện đóng góp xây dựng hệ thống đường bê tông, đèn chiếu sáng ngõ xóm. Có điện về, đời sống người dân ở Thanh Hóa ngày càng được cải thiện về vật chất và tinh thần.