SỨ MỆNH

Đối với Cán bộ Công nhân viên: VJCO GROUP tôn trọng cái tôi riêng biệt của từng cá nhân, đem lại cho mỗi cá nhân trong Tập đoàn một giá trị tinh thần văn minh, hiện đại, mang đậm nét văn hóa Việt Nam. Đảm bảo đem lại cuộc sống vật chất đầy đủ, mức sống cao, thu nhập và phúc lợi luôn nâng cao, tạo điều kiện cho từng cá nhân có cơ hội thể hiện tài năng và thăngtiến không ngừng.

Đối với Cổ đông: VJCO GROUP bảo vệ và mang lại giá trị cổ tức không ngừng tăng lên cho các cổ đông của Tập đoàn.

Đối với khách hàng: VJCO GROUP mang lại cho khách hàng sự hài lòng bằng việc phát triển và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ có giá cả phù hợp, chất lượng tốt, an toàn và thân thiện với môi trường.

Đối với đối tác: VJCO GROUP tôn trọng đối tác trên nguyên tắc cùng nhau chiến thắng, cùng nhau có lợi, khó khăn cùng chia sẻ và đoàn kết.

Đối với đất nước: VJCO GROUP chung tay xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh,VJCO GROUP phấn đấu trở thành tập đoàn hùng mạnh và là niềm tự hào của đất nước.

Đối với xã hội: VJCO GROUP chung tay góp phần xây dựng xã hội văn minh,phát triển bền vững và thân thiện với môi trường. Cung cấp sản phẩm và dịch vụ tốt nhất cho người Việt. Tham gia tích cực đóng góp vào phúc lợi xã hội.

TẦM NHÌN

VJCO GROUP phấn đấu trở thành tập đoàn đa ngành nghề hàng đầu ở Việt Nam, có uy tín trên bản đồ khu vực và thế giới. Không ngừng đổi mới, sáng tạo để cung cấp cho người Việt những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất trong tương lai. Góp phần nâng cao cuộc sống cho người Việt và nâng tầm vị thế doanh nghiệp Việt trên thị trường Quốc Tế.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

VJCO Group đặt chữ TÍN lên hàng đầu. Luôn nỗ lực mang đến những giá trị tốt đẹp nhất cho khách hàng và toàn xã hội.

- Chính trực - tin cậy.

- Chuyên nghiệp, sáng tạo, hiệu quả.

- Học hỏi – phát triển.

- Đoàn kết – hợp tác – thân thiện.