Danh mục

Dự án: Kinh tế nông nghiệp Công nghệ cao kết hợp Điện năng lượng mặt trời áp mái 3T

Trong bối cảnh ngành điện đang chịu nhiều áp lực về bảo đảm nguồn cung ứng điện thì việc phát triển các dự án năng lượng tái tạo trong đó có điện mặt trời, điện mặt trời áp mái được xem là một trong những giải pháp góp phần làm đa dạng hóa các nguồn cung cấp năng lượng, đặc biệt là nguồn năng lượng sạch, nâng cao khả năng cung ứng nguồn điện cho nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội, cắt giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. 

Trong đó, việc kết hợp sản xuất nông nghiệp công nghệ cao và điện mặt trời áp mái cho thấy sẽ bảo đảm mang lại lợi ích kinh tế, xã hội, tối đa hóa lợi nhuận trên cùng diện tích sản xuất, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần người dân, an ninh năng lượng, bảo vệ môi trường sinh thái và phát triển bền vững. Vì vậy, các dự án về điện năng lượng mặt trời áp mái luôn được VJCO GROUP chú trọng đầu tư và phát triển.