Thứ 2, Ngày 07 tháng 12 năm 2020, 15:23

Dự án: Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2014 - 2020

Tỉnh Quảng Trị
 

Dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2014-2020 được Bộ Công Thương thỏa thuận tại văn bản số 7099/2014 và thống nhất quy mô: 53 km đường dây trung thế, 53 TBA và khoảng 182 km đường dây hạ thế. Bộ Kế KH&ĐT thẩm định nguồn vốn với tổng mức đầu tư 148 tỷ đồng. 

 

du-an-cap-dien-nong-thon-quang-tri-vjcogroup

 

 

Trên cơ sở thỏa thuận đầu tư của Bộ Công Thương, ý kiến thẩm định nguồn vốn của Bộ KH&ĐT, UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Quảng Trị với quy mô: Số cụm dân cư, thôn, bản được cấp điện: 87; đường dây trung áp 56,370 km, trong đó 3,2 km đường dây 35 kV và 53,172 km đường dây 22 kV; số trạm biến áp phân phối 53 trạm; đường dây hạ thế khoảng 138,813 km; số hộ được cấp điện mới khoảng 4.187. Mục tiêu sau năm 2020, khi dự án kết thúc 100% thôn, bản có điện và hầu hết số hộ nông thôn được sử dụng điện.